×

Iris Van Cappellen

Iris Van Cappellen studeerde in 2011 af als dierenarts aan de Universiteit van Gent, optie kleine huisdieren. Nadat ze een aantal jaren werkzaam was in verschillende eerste- en tweedelijnspraktijken in Vlaams-Brabant, ontstond een steeds groter wordende interesse in cardiologie.

Ze begon zich meer en meer te verdiepen in deze discipline en volgde verschillende cursussen in zowel binnen- als buitenland (o.a. cursussen cardiologie I, II, III en IV van de ESAVS - European School of Advanced Veterinary Studies).

Daarnaast kreeg zij in 2016 de kans om deeltijds te beginnen werken op de Afdeling Cardiologie Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, waar zij onder begeleiding van andere collega's in het vakgebied en een Europees specialist veel ervaring kon opdoen.

Tot op de dag van vandaag  is zij nog deeltijds werkzaam op de faculteit en staat zij in voor de dagelijkse consultaties cardiologie en begeleiding van studenten diergeneeskunde. Sinds januari 2018 legt ze zich enkel nog toe op de discipline cardiologie na de aankoop van een draagbaar echografietoestel.

Vanaf september 2018 start zij een programma om een Certificaat in Cardiologie te behalen van de Europese School.

Iris heeft een groot hart voor dieren en zal u en uw huisdier met plezier ontvangen, een echte cardiologe met een hart voor dieren!

©2024 Dierenartsencentrum ZODIAC - Alle rechten voorbehouden.