×

Contact

 

Dierenartsencentrum ZODIAC Deinze
ONZE PRAKTIJK IS VLOT TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

Oudenaardsesteenweg 175
9800 Deinze
Tel. 09 / 380.89.45
info@dierenartsenzodiac.be

Dierenartsencentrum Zodiac oefent zijn diensten uit onder de volgende juridische noemer:
ZODIAC BV
Oudenaardsesteenweg 175
9800 Deinze
BTW: BE 0778401640

Dierenarts is een geregelementeerd beroep. Alle dierenartsen werkzaam in ZODIAC BV zijn ingeschreven bij:
De Orde der Dierenartsen
info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be
https://www.ordederdierenartsen.be/sites/default/files/public/Code2015

Beroepstitel
Dierenartsen werkzaam in DAC ZODIAC
Dierenarts Jeroen Siebelink, erkend dierenarts, vakdierenarts gezelschapsdieren, N3262
Dierenarts Aniana Muylaert, erkend dierenarts, vakdierenarts gezelschapsdieren, N3258
Dierenarts Noortje Rigaux, erkend dierenarts, N

Beroepsregels
Dierenartsen dienen zich te houden aan de “De Code der Plichtenleer” . Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands op de website van de Orde der dierenartsen zoals hierboven vermeld.

Vergunningen

 • MEDISCHE BEELDVORMING
  De onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake is:
  • FANC
   meldpunt@fanc.fgov.be
   www.fanc.fgov.be
 • GENEESMIDDELENDEPOT
  De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot. De bevoegde autoriteit ter zake is:
  • FAGG- DG inspectie
   inspection@fagg.be

Beroepsaansprakelijkheid
Alle dierenartsen hebben een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering via
SAVAB Flanders
Sint Truidersteenweg 193
3700 Tongeren
savabflanders@gmail.com

Verkoopsvoorwaarden

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar te Deinze.
 • De factuur zal geacht worden definitief aanvaard te zijn bij ontstentenis van een schriftelijk protest binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan.
 • Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest van 1,5% per maand van het factuurbedrag worden aangerekend te rekenen vanaf de dag volgend op de vervaldag tot en met de dag van de werkelijke betaling.
 • Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal van rechtswege verhoogd worden met 10 % en met een minimum van € 50,00 per factuur.
 • Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.
 • Elke ingreep of handeling dient te worden betaald bij het vertrek van het dier. U kunt met Bancontact of Cash betalen (niet met creditcard)
 • Er worden geen openstaande rekeningen toegestaan.
©2024 Dierenartsencentrum ZODIAC - Alle rechten voorbehouden.