Deinze
 
Dierenartsencentrum ZODIAC Deinze
Oudenaardsesteenweg 175, 9800 Deinze
Tel. 09 / 380.89.45


Ik wil een afspraak voor mijn huisdier


Ik wil voeding of iets anders ophalen


Laatste Nieuws

22/10/2012 - Katten chippen verplicht?


Dit besluit legt het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten vast.


Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :


1° Sterilisatie : voor katers, de castratie en voor kattinnen, de ovariotomie of de ovariohysterectomie;
2° Identificatie : het aanbrengen van een individueel, onuitwisbaar en uniek merkteken;
3° Verhandelen : in de handel brengen; te koop aanbieden; houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop; ruilen; verkopen; ten kosteloze of bezwarende titel afstaan;
4° Verantwoordelijke : de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een kat die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent;
5° Erkende kweker : hij die een kwekerij uitbaat erkend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en van de besluiten genomen ter uitvoering ervan.


Art. 3. § 1. In de asielen, worden alle katten gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd, vóór adoptie.
§ 2. In afwijking van § 1 kunnen de asielen tot 1 maart 2013 door het sluiten van een contract met de adoptant bij de adoptie overeenkomen dat de sterilisatie gebeurt binnen de zes maanden na adoptie op initiatief van de adoptant door een dierenarts naar keuze.
Deze katten moeten vóór overdracht geïdentificeerd en geregistreerd worden.
§ 3. Met ingang van 1 maart 2013, voor katten die op het ogenblik van adoptie jonger zijn dan zes maanden oud mogen de asielen een dergelijk contract sluiten tot 1 maart 2014. Deze katten worden vóór overdracht geïdentificeerd en geregistreerd

.
Art. 4. § 1. Met ingang van 1 september 2014 moet elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen de dieren voorafgaandelijk steriliseren, identificeren en registreren.
 


‹‹TerugkerenLaatste NieuwsVolg ons

 
 
Disclaimer | FAQ | Sitemap | Contact
Copyright 2023 dierenartsencentrum ZODIAC.
Alle Rechten Voorbehouden - Webontwikkeling Siteffect